ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับองค์กรและงานหัตถกรรมผ่านสื่อสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ : 60066060812_25600612164303_2.zip