ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ : 60066100445_25600613182516_2.zip