ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม SACICT Craft Week ครั้งที่ 1 ร่วมกับห้างสรรพสินค้าในประเทศ(ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ : จ้างจัดกิจกรรม SACICT Craft Week ครั้งที่ 1.rar