การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

หอศิลปาชีพ

นิทรรศการ "คู่พระบารมี" นำเสนอพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

 

          ความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย นับจากอดีตจวบจนปัจจุบันที่มีมาอย่างยาวนาน พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทรงงานเคียงคู่กันตลอดมาเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี ในการดูแลทุกข์สุขของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีจากโครงการในพระราชดำริต่างๆ ประกอบกับพระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพไปพร้อมๆ กับการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรม ซึ่งพัฒนาเป็น “ศิลปาชีพ” อันสะท้อนถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทั้งยังเป็นผลงานศิลปะล้ำค่าอันแสดงถึงเอกลักษณ์ประจำชาติ ซึ่งแพร่หลายและได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ